Select Page

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २००४- अध्यक्ष : कुमार केतकर , प्रमुख पाहुणे : गोविंद निहलानी, रां. प. नेने : संस्था, ‘समाज विज्ञान द्न्यान अकादमी’, मनीषा गुप्ते : संस्था, ‘मासूम’

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २००५ – अध्यक्ष : कुमार केतकर , प्रमुख पाहुणे : गोविंद निहलानी, प्रमोद निरगुडकर :(विश्वस्त, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट)

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २००६- अध्यक्ष : रामदास भटकळ, प्रमुख पाहुणे : बाबा आढाव

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २००८- प्रमुख पाहुणे : भाई वैद्य , अध्यक्ष : मधुकरराव चौधरी, मधु अडेलकर (‘केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट’चे प्रतिनिधी) : प्रास्ताविक, सुनील देशमुख :(पुरस्कार प्रवर्तक, महाराष्ट्र फाऊंडेशन)

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २००९,५फेब्रु.२०१०,बालगंधर्व रंगमंदिर,पुणे

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २०१५,९जाने.२०१६,बालगंधर्व रंगमंदिर, पुणे

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २०१६,७जाने.२०१७,बालगंधर्व रंगमंदिर,पुणे

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २०१७,१३ जाने.२०१८,अण्णाभाऊ साठे सभागृह