Select Page

महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार निवड समिती  

भारतातील निवड समिती २०१८

साहित्य : ग्रंथ पुरस्कार

मुकुंद टाकसाळे (अध्यक्ष)

नीरजा

आसाराम लोमटे

रमेश इंगळे -उत्रादकर

नाट्यलेखन पुरस्कार समिती

मुकुंद टाकसाळे (अध्यक्ष)

ओंकार गोवर्धन

हिमांशू स्मार्त

समाजकार्य जीवन  पुरस्कार

विजया चौहान – अध्यक्ष ( मुंबई )

विश्वंभर चौधरी ( लातूर )

निशा शेंडे ( अमरावती )

सुनील क्षीरसागर ( बीड )

राजेंद्रबहाळकर ( पुणे )

समन्वयक : महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार

विनोद शिरसाठ (संपादक, साधना साप्ताहिक)

भारतातील निवड समिती २०१७

साहित्य : ग्रंथ पुरस्कार

 

मुकुंद टाकसाळे

रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ

अतुल देऊळगावकर

 

सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार

 

विजया चौहान (अध्यक्ष)

डॉ. शशिकांत अहंकारी

डॉ. सतीश गोगुलवार

राजन इंदुलकर

राजेंद्र बहाळकर

 

समन्वयक : महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार

 

विनोद शिरसाठ

भारतातील निवड समिती २०१६

साहित्य : तीन ग्रंथ पुरस्कार

 

मुकुंद टाकसाळे

रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ

अतुल देऊळगावकर

 

तीन सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार

 

विजया चौहान (अध्यक्ष)

मोहन हिराबाई हिरालाल

राजा शिरगुप्पे

सुरेखा दळवी

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

नंदू माधव

राजकुमार तांगडे

समन्वयक : महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार

विनोद शिरसाठ (संपादक, साधना साप्ताहिक)

भारतातील निवड समिती २०१५

साहित्य : चार ग्रंथ पुरस्कार

 

रा. ग. जाधव (अध्यक्ष)

अरुणा ढेरे

अवधूत परळकर

मनोहर जाधव

दासू वैद्य

 

तीन सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार

 

विजया चौहान (अध्यक्ष)

साधना दधिच

शेखर सोनाळकर

माधव बावगे

 

समन्वयक : महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार

विनोद शिरसाठ (संपादक, साधना साप्ताहिक)

भारतातील निवड समिती २०१४

साहित्य : वैचारिक ग्रंथ पुरस्कार

सुहास पळशीकर

किशोर बेडकिहाळ

प्रकाश बाळ

 

ललित ग्रंथ पुरस्कार

मनोहर जाधव

अरुणा ढेरे

दासू वैद्य

 

अपारंपरिक ग्रंथ पुरस्कार

वि. शं. चौगुले

मंगला आठलेकर

अवधूत परळकर

 

(वरील तीनही पुरस्कार समित्यांचे अध्यक्ष रा.ग.जाधव आणि समन्वयक विनोद शिरसाठ)

 

तीन सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार

विजया चौहान (अध्यक्ष) 

सुभाष वारे (सदस्य)

विजय दिवाण (सदस्य) 

विलास भोंगाडे (सदस्य)

भारतातील निवड समिती २०१३

साहित्य जीवनगौरव व चार ग्रंथ पुरस्कार

रा. ग. जाधव (अध्यक्ष)

नागनाथ कोत्तापल्ले (सदस्य)

वसंत आबाजी डहाके (सदस्य)

अरुणा ढेरे (सदस्य)

प्रज्ञा दया पवार (सदस्य)

विनोद शिरसाठ (समन्वयक)

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

माधव वझे (अध्यक्ष) 

सुरेशचंद्र पाध्ये (सदस्य)

मनीषा दीक्षित (सदस्य)

 

समाजकार्य जीवन  पुरस्कार

मोहन धारिया (अध्यक्ष) 

विद्याताई बाळ (सदस्य)

विलास वाघ (सदस्य)

 

तीन सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार

विजया चौहान (अध्यक्ष) 

सुभाष वारे (सदस्य)

सुभाष लोमटे (सदस्य) 

विलास भोंगाडे (सदस्य)

भारतातील निवड समिती २०१२

साहित्य जीवनगौरव व पाच ग्रंथ पुरस्कार

रा. ग. जाधव (अध्यक्ष)

नागनाथ कोत्तापल्ले (सदस्य)

वसंत आबाजी डहाके (सदस्य)

प्रज्ञा दया पवार (सदस्य)

विनोद शिरसाठ (समन्वयक)

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

माधव वझे (अध्यक्ष) 

सुरेशचंद्र पाध्ये (सदस्य)

माधुरी पुरंदरे (सदस्य)

 

समाजकार्य जीवन  पुरस्कार

मोहन धारिया (अध्यक्ष) 

भाई वैद्य (सदस्य)

विलास वाघ (सदस्य)

 

तीन सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार

विजया चौहान (अध्यक्ष) 

सुभाष वारे (सदस्य)

विजय दिवाण (सदस्य)

विलास भोंगाडे (सदस्य)

भारतातील निवड समिती २०११

साहित्य जीवनगौरव व तीन ग्रंथ पुरस्कार

रा. ग. जाधव (अध्यक्ष)

नागनाथ कोत्तापल्ले (सदस्य)

निशिकांत मिरजकर (सदस्य)

वसंत आबाजी डहाके (सदस्य)

प्रज्ञा दया पवार (सदस्य)

विनोद शिरसाठ (समन्वयक)

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

कमलाकर नाडकर्णी (अध्यक्ष)

हेमू अधिकारी (सदस्य)

खींद्र पाथरे (सदस्य)

 

समाजकार्य जीवन  पुरस्कार

मोहन धारिया (अध्यक्ष) 

भाई वैद्य (सदस्य)

रावसाहेब कसबे (सदस्य)

सत्यजित वैद्य (समन्वयक)

 

तीन सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार व एक युवा कार्यकर्ता पुरस्कार

विजया चौहान (अध्यक्ष) 

सुभाष वारे (सदस्य)

विजय दिवाण (सदस्य)

विलास भोंगाडे (सदस्य)

राजेंद्र बहाळकर (समन्वयक)

भारतातील निवड समिती २०१०

साहित्य जीवनगौरव व तीन ग्रंथ पुरस्कार

रा. ग. जाधव (अध्यक्ष)

नागनाथ कोत्तापल्ले (सदस्य)

निशिकांत मिरजकर (सदस्य)

वसंत आबाजी डहाके (सदस्य)

प्रज्ञा दया पवार (सदस्य)

विनोद शिरसाठ (समन्वयक)

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

प्रशांत दळवी (सदस्य)

मकरंद साठे (सदस्य)

अतुल पेठे (सदस्य)

 

समाजकार्य जीवन  पुरस्कार

मोहन धारिया (अध्यक्ष)

द. ना. धनागरे (सदस्य)

रामदास भटकळ (सदस्य)

मेधा पाटकर (सदस्य) 

सत्यजित वैद्य (समन्वयक)

 

तीन सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार व एक युवा कार्यकर्ता पुरस्कार

विजया चौहान (अध्यक्ष) 

गजानन खातू (सदस्य)

रूपा कुलकर्णी-बोधी (सदस्य)

सुभाष लोमटे (सदस्य)

मनीषा गुप्ते (सदस्य)

राजेंद्र बहाळकर (समन्वयक)

अमेरिकेतील निवड समिती २०१८

भारतातील सर्व निवड समित्यांचे निमंत्रक

नरेंद्र दाभोलकर

अमेरिकेतील निवड समितीचे सदस्य

सुनील देशमुख

शैला विद्वांस

अरुंधती विनोद

सुनीता धुमाळे

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

शोभा चित्रे

रजनी शेंदरे

अमेरिकेतील निवड समिती २०१७

साहित्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

शोभा चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

 

समाजकार्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

शिरीष गुप्ते

अरुंधती विनोद

शैला विद्धांस

मंजुषा नाईक

मनीषा केळकर

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

रजनी शेंदुरे

अमेरिकेतील निवड समिती २०१६

साहित्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

 

समाजकार्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

शिरीष गुप्ते

अरुंधती विनोद

शैला विद्धांस

शोभा चित्रे

मनीषा केळकर

सुनीता धुमाळे

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

रजनी शेंदुरे

अमेरिकेतील निवड समिती २०१५

साहित्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

 

समाजकार्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

शैला विद्धांस

शोभा चित्रे

सुनीता धुमाळे

मनीषा केळकर

 

रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार

 

सुनील देशमुख

रजनी शेंदुरे

अमेरिकेतील निवड समिती २०१४

अमेरिकेतील निवड समितीचे सदस्य

 

सुनील देशमुख

शैला विद्वांस

सुनीता धुमाळे

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

शोभा चित्रे

रजनी शेंदुरे

मनीषा केळकर

अमेरिकेतील निवड समिती २०१३

भारतातील सर्व निवड समित्यांचे निमंत्रक

नरेंद्र दाभोलकर

अमेरिकेतील निवड समितीचे सदस्य

सुनील देशमुख

शैला विद्वांस

अरुंधती विनोद

सुनीता धुमाळे

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

शोभा चित्रे

रजनी शेंदरे

अमेरिकेतील निवड समिती २०१२

भारतातील सर्व निवड समित्यांचे निमंत्रक

नरेंद्र दाभोलकर

अमेरिकेतील निवड समितीचे सदस्य

सुनील देशमुख

शैला विद्वांस

अरुंधती विनोद

सुनीता धुमाळे

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

शोभा चित्रे

रजनी शेंदरे

अमेरिकेतील निवड समिती २०११

भारतातील सर्व निवड समित्यांचे निमंत्रक

नरेंद्र दाभोलकर

अमेरिकेतील निवड समितीचे सदस्य

सुनील देशमुख

शैला विद्वांस

अरुंधती विनोद

सुनीता धुमाळे

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

शोभा चित्रे

रजनी शेंदरे

अमेरिकेतील निवड समिती २०१०

भारतातील सर्व निवड समित्यांचे निमंत्रक

नरेंद्र दाभोलकर

अमेरिकेतील निवड समितीचे सदस्य

सुनील देशमुख

शैला विद्वांस

अरुंधती विनोद

सुनीता धुमाळे

दिलीप वि. चित्रे

विद्युल्लेखा अकलुजकर

शोभा चित्रे

रजनी शेंदरे