Select Page

डॉ. बाबा आढाव

महाराष्ट्र फाउंडेशन जीवन गौरव पुरस्कार-२००८

बाबा आढाव यांना खऱ्या अर्थान महात्मा फुल्यांचे वारसदार म्हणता येईल. १९ व्या शतकातील वासाहतिक संदर्भात सार्वजनिकतेचे भान न सोडता, उपेक्षितांची बाजू घेत ठोस राजकीय संघर्ष आणि प्रबोधनाची सांगड घालून महात्मा फुले यांनी महाराष्ट्रात मुक्तिदायी राजकारणाचा एक आगळा प्रयोग राबवला

अंकातील मुलाखत वाचा…

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार १९९९ -पु.ल. देशपांडे