Select Page

सुरेश खैरनार

महाराष्ट्र फाउंडेशन सामाजिक सलोखा- २००८  

काही लोकांकडे पाहिल्यानंतर ते गांधीकुळातील असल्याचे आपोआप समजते. खादीचा पेहराव, व्यवहारातील भोळसटपणा आणि कुठेही व कुणाशीही वाद घालून पंगा घेण्याची शिरशिरी याचे मिश्रण दिसले की, खुशाल समजून घ्यावे, या व्यक्तीला गांधी चावला आहे. गांधी चावल्यानंतर त्यासाठी उतारा नसतो

अंकातील मुलाखत वाचा…

महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार १९९९ -पु.ल. देशपांडे